Hei! Velkommen til å søke medlemskap hos RIO. Ifølge vedtektenevåre som ble vedtatt på årsmøtet i 2020 har RIO tre typer medlemskap. Medlemmer, individuelle støttemedlemmer og støttemedlemmer som er organisasjoner. 

Fullt medlemskap i RIO er gyldig så lenge følgende kriterier er oppfylt:

  • Man støtter RIOs formålsparagraf
  • Man har aktivt meldt seg inn og fått dette bekreftet av daglig leder eller RIOs lokale representant, som melder dette videre til daglig leder
  • Man har brukererfaring
  • Man har betalt årskontingent som fastsettes av årsmøtet

Støttemedlemskap

  • Alle kan melde seg inn i RIO som støttemedlem. Støttemedlemskap krever ikke brukererfaring.

Dette medfører talerett og forslagsrett, men ikke stemmerett på årsmøtet.

Når du velger Vipps som betalingsløsning vil du få en henvendelse fra Effektus AS som leverer medlemsløsningen vår.

Medlemstype Pris
Søknad om medlemskap 50,00 Til Innmelding
Støttemedlem 100,00 Til Innmelding
Organisasjon 2 000,00 Til Innmelding